ElmodelBolig Statistik og ElmodelBolig Prognose

ElmodelBolig er Energistyrelsens statistik- og prognoseværktøj for elforbrugende apparater mm. i den danske boligsektor. Værktøjet er baseret på spørgeskemaundersøgelser fortaget hvertandet år siden 1974. Hvert spørgeskema inkluderer ca. 2000 husstande, repræsentativt fordelt over Danmarks geografi, boligtyper mv. Værktøjet opererer med ca. 30 apparattyper, beskrevet ved deres udbredelse, anvendelsesfrekvens og brugsadfærd samt størrelses- og levetidsfordelinger.


Prognose

Du kan få adgang til prognosemodellen her

Statistik

Du kan få adgang til statistikværktøjet her